Omdat we een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben.

Voor onze medewerkers
en onze omgeving.

Omdat we een maat­schap­pelij­ke ver­ant­woorde­lij­kheid hebben.

Voor onze mede­werkers en onze omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) heeft bij Jobarco & Pantaflex een hoge prioriteit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meegenomen bij het opstellen van onze ondernemingsplannen en zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een strategische focus op de volgende gebieden:

Mensen.

Het sociale aspect van ondernemen is voor ons essentieel. We streven naar het creëren van een gezonde en stimulerende werkomgeving gebaseerd op respect voor elk individu.

Planeet.

We besteden veel aandacht aan de effecten van ondernemen op de natuurlijke leefomgeving – en daarmee op het klimaat en het milieu. Het zorgvuldige gebruik van hulpbronnen maakt deel uit van ons zelfbeeld.

Positionering.

Hierbij ligt de focus op het behouden van onze goede reputatie. Onze innovaties worden steeds meer afgestemd op de trends op het gebied van duurzaamheid. Het doorlopende prestatieprogramma voor klantwaarde geeft ons belangrijke informatie over onze actuele positie ten opzichte van onze klanten. De constante klantdialoog motiveert ons om ons aanbod van producten en diensten continu te verbeteren.

Winst.

Voorwaarde voor de continuïteit van de onderneming is een positief verdienvermogen. Daartoe bundelen we maatregelen voor klantloyaliteit en kostenbesparings- en inkoopprogramma’s die ons synergie bieden.